Poslední aktualizace: 18.5.2015
Odkaz za odkaz
Auto Encyklopedie

Veškeré fotografie jsou chráněny autorským právem, bez předchozí domluvy je zakázáno publikovat fotografie někde jinde. Vyjímka je pouze za předpokladu umístění odkazu na tyto stránky.
amcars@email.cz
© 2005-2015

Tyto strnky jsou zameny na modely RW 1-75 (Regular Wheels) 1953 a 1969.
Modely se zaaly vyrbt v roce 1953. V zkladn srii "a" je 75 model. Modely srie "a" byly postupn nahrazovny novmi i vtmi, ty jsou dnes brny jako "b", takov nahrazovn u nkterch model skonilo u psmene "e". Modely v ad RW se vyrbly a do roku 1969, kdy se pelo na novou adu Superfast. Za celou dobu produkce model RW vzniklo 235 model. Kad model m minimln dv varianty (a na pr vyjmek), nkter maj a 30 rznch.


Na internetu je spousta strnek zabvajcch se modely Matchbox, nejastji to jsou ady Yesteryear (tzv. "ypsilonky"), kter byly vyrbny pevn pro ely vystavovn. adou RW se dn esk strnky nezabvaj, proto vznikl npad jedny takov vytvoit.


Strnka o modelech Matchbox RW 1-75 vznikla za elem poskytnut informac, jak pro zanajc sbratele, tak i pro sbratele, kte ji njakou tu sbrku maj. Bn publikace strnou a nejsou aktualn. Internet pispl k velkmu mnostv novch sbratel, kte si mezi sebou snadnji sdluj sv poznatky, dky kterm se daj najt nov varianty model.


Doufm, e informace, kter zde naleznete Vm pispj k rozen Va sbrky, i Vs nadchnou natolik, e je zanete sbrat. Zat sbrat se d v kadm vku. Sbratelstv je uveno jako velmi drah konek, nen tomu tak vdy. I s malm obnosem se d podit zajmav sbrka, ale vdy zle na sbrateli co vyaduje. Jestli e chce 100% kvalitu, mus si za ni piplatit. Kad model je jedinen a m sv kouzlo.


Ceny uveden u model jsou orientan, kad model m svoji hodnotu dle stavu ve kterm je, to sam plat u krabiek, kter jsou obvykle dra ne samotn model. Cena modelu se odvj podle aktuln nabdky a poptvky.